Zajecia psychoedukacyjnePsychoedukacja to zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie warsztatowej, ukierunkowane są na pracę ze światem emocji, wewnętrznych przeżyć, myśli, intencji i zachowań. Pomagają rozpoznawać i rozumieć przeżywane emocje, rozpoznawać ich sygnały pojawiające się w ciele oraz szukać najlepszych możliwych sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia psychoedukacyjne to także trening rozpoznawania swoich myśli i przekonań, które wpływają na odczuwane przez nas emocje i „sterują” naszym postępowaniem. Dzieci biorąc udział w różnych scenkach i w wielu innych kreatywnych ćwiczeniach uczą się także rozwiązywania sytuacji trudnych i podejmowania trafnych decyzji. Zyskują lepszą świadomość własnych uczuć, lepiej rozumieją same siebie zarówno w momentach radości jak i smutku czy złości.

Korzyści z psychoedukacji dla dziecka:
- lepsze samopoczucie;
- wsparcie w rozwoju;
- poszerzenia samoświadomości;
- bardziej adekwatne wyrażanie trudnych emocji;
- zwiększenie poczucia adekwatności, samoakceptacji;
- kształtowanie zrównoważonej osobowości;
- zapobieganie trudnościom rozwojowym ( związanym z dorastaniem );
- polepszenie relacji z rówieśnikami – lepsze funkcjonowanie w grupie;
- wzmocnienie empatii;
- zwiększenie umiejętności społecznych;
- redukcja zachowań agresywnych na rzecz zachowań konstruktywnych.

Zajęcia psychoedukacyjne (w zależności od wieku uczestników) / od 45 min do 60 min – cena ustalana indywidualnie
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.