Zajecia ogolnorozwojoweCelem zajęć ogólnorozwojowych jest pobudzenie i wspieranie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Dzieci podczas przygotowanych zabaw i zadań rozwijają m.in. świadomość własnego ciała i przestrzeni, umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kreatywność, pamięć, umiejętność logicznego myślenia, percepcję wzrokową, słuchową oraz dotykową.

Zajęcia ogólnorozwojowe / 45 min - 40 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.