Warsztaty psychologiczne dla rodzicow i dzieciWarsztaty psychologiczne dla rodziców – dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania, interesuje ich tematyka związana z psychologią dziecka, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci – podczas których dzieci będą miały możliwość m.in.:
- rozwijać inteligencję emocjonalną (pracować nad zdolnością rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, a także nad sposobami radzenia sobie z emocjami),
- uczyć się, jak rozwiązywać konflikty, jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwały i krytykę, jak odmawiać, jak słuchać i wiele innych,
- trenować radzenie sobie ze stresem, relaksację i umiejętności pozwalające skutecznie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
- rozwijać kreatywność i twórczość,
- rozwijać pozytywną samoocenę i budować zdrowe poczucie własnej wartości, będące podstawą szczęśliwego i świadomego życia.
Warsztaty zbudowane są w formie pracy grupowej (pozwalające od razu przenosić treść zajęć na poziom zachowań) poprzez zabawę, rozmowy kierowane, techniki arteterapeutyczne, bajkoterapię, jak również zawierają elementy pracy indywidualnej.

Warsztaty psychologiczne dla opiekunów pracujących w żłobkach – podczas których opiekunowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji we wspieraniu rozwoju małego dziecka.

Warsztaty psychologiczne dla rodziców lub dzieci (w zależności od wieku uczestników) / od 60 min. do 120 min - cena ustalana indywidualnie.

Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.