Warsztaty psychologiczne dla rodzicow i dzieciWarsztaty psychologiczne dla rodziców – dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania, interesuje ich tematyka związana z psychologią dziecka, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci – podczas których dzieci będą miały możliwość m.in.:
- rozwijać inteligencję emocjonalną (pracować nad zdolnością rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, a także nad sposobami radzenia sobie z emocjami),
- uczyć się, jak rozwiązywać konflikty, jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwały i krytykę, jak odmawiać, jak słuchać i wiele innych,
- trenować radzenie sobie ze stresem, relaksację i umiejętności pozwalające skutecznie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
- rozwijać kreatywność i twórczość,
- rozwijać pozytywną samoocenę i budować zdrowe poczucie własnej wartości, będące podstawą szczęśliwego i świadomego życia.
Warsztaty zbudowane są w formie pracy grupowej (pozwalające od razu przenosić treść zajęć na poziom zachowań) poprzez zabawę, rozmowy kierowane, techniki arteterapeutyczne, bajkoterapię, jak również zawierają elementy pracy indywidualnej.

Warsztaty psychologiczne dla opiekunów pracujących w żłobkach – podczas których opiekunowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji we wspieraniu rozwoju małego dziecka.

Warsztaty psychologiczne dla rodziców lub dzieci (w zależności od wieku uczestników) / od 60 min. do 120 min - cena ustalana indywidualnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty które już się odbyły:
• Warsztaty dla rodziców z cyklu:
Trudności i wyzwania związane z rozwojem i wychowaniem dzieci w wieku do lat 3:
- Rozwój emocjonalny dziecka między 2 a 3 r. ż. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami naszego dziecka;
- Kiedy moje dziecko zaczyna gryźć innych;
- Rozwój mowy – psychologiczne, logopedyczne i medyczne aspekty używania smoczka.

• Kreatywne, twórcze i plastyczne warsztaty dla rodziców: Jak wykonywać we własnym zakresie pomoce dydaktyczne wspierające rozwój naszych dzieci.

• Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców:
- Warsztaty integracyjne. „Ludzi nie dzieli się na zespoły. Ludzi łączy się w zespoły.”;
- Warsztaty dot. przejawów agresji w środowisku żłobkowym

• Warsztaty dla studentów i wolontariuszy, pracujących z dziećmi z autyzmem (warsztaty z uczestnictwem dziecka):
- Jak pracować z dzieckiem w domu, w oparciu o plany aktywności (na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego w warunkach domowych).
Centrum Psychologii Dziecka 2017     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.