Zajecia dla grup: stymulacja polisensoryczna wedlug por roku, metoda Porannego Kregu

Poranny Krąg jest metodą, którą określamy jako stymulację polisensoryczną - proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie.
Metoda stymulacji polisensorycznej polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.
Są to takie symbole jak:
- żywioły
- barwy
- zapachy
- smaki
- wrażenia dotykowe i termiczne
Aktywizacja poszczególnych zmysłów za pomocą bodźców stosowanych w metodzie Porannego Kręgu przeprowadzana jest zawsze według stałego schematu, dzięki czemu dzieci uczą się identyfikować działania i przewidywać zdarzenia, co ma znaczący wpływ na rozwijanie u nich poczucia bezpieczeństwa.

Głównym celem Porannego Kręgu jest budowanie u dzieci poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Temu właśnie służy utworzenie kręgu, ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona świeca, znajomy zapach czyli rytuał, którego reguły są dobrze znane. Każdy element „porannego kręgu” powinien być dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.

Cele podrzędne Porannego Kręgu:
- stymulacja percepcji wzrokowej;
- stymulacja percepcji słuchowej;
- stymulacja percepcji dotykowej;
- stymulacja percepcji węchowej;
- stymulacja percepcji smakowej;
- stymulacja zmysłu równowagi.

Poranny Krąg / 45 min - 50 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.