Obserwacja funkcjonowania dziecka w srodowisku zlobkowym i przedszkolnym + zalecenia

Obserwacja psychologiczna – jedna ze swobodnych metod badania psychologicznego. Po jej zakończeniu, dyrektor i wychowawcy otrzymują pisemne zalecenia do pracy z dzieckiem.


Obserwacja dziecka w środowisku żłobkowym lub przedszkolnym / 120 min - 150 zł

Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.