Obserwacja funkcjonowania dziecka w srodowisku rodzinnym – wizyty domowe + zalecenia


Wizyty domowe – na terenie Poznania i okolic – podczas takiego spotkania ma miejsce obserwacja dziecka w naturalnym dla niego środowisku.
Po jej zakończeniu, rodzice otrzymują pisemne wnioski z obserwacji oraz zalecenia do pracy z dzieckiem.

Obserwacja dziecka w środowisku rodzinnym / 120 min – 150 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.