Moje kwalifikacje


Wykształcenie:

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Studia magisterskie
kierunek: Psychologia
specjalność: Psychologia kliniczna
specjalizacja: Psychologia zdrowia i choroby , Psychoterapia zaburzeń psychicznych

• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uniterra w Poznaniu
Studia podyplomowe
kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia podyplomowe
kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin

• Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Monachium
Kurs kwalifikcyjny
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia. Diagnoza i terapia rozwoju dziecka w 1, 2 i 3 r. ż.

Pozostałe ukończone kursy, szkolenia i warsztaty:

• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Kurs I Stopnia Integracji Sensorycznej

• Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin w Sopocie
Szkolenie Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka.

• Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie
Szkolenie Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

• Ctm Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Poznaniu
Szkolenie Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym – Etap I

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Trening interpersonalny

• Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji

• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Szkolenie w zakresie wykorzystania elementów Metody Werbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji jezykowej (cz.I)

• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie
Szkolenie pt. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych z perspektywy specjalisty

• IGD Consulting w Poznaniu
Kurs uzupełniający Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

• Centrum Kultury Od Nowa w Poznaniu
Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.


• SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Sesja posterowa oraz konferencja podsumowująca projekt pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 2010.

Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.