Diagnoza i terapia rozwoju dziecka do lat 3


Diagnoza odbywa się przy użyciu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej / 3 spotkania, każde po 60 min.
1 spotkanie (wywiad i badanie) – 60 zł
2 spotkanie (badanie) – 90 zł
3 spotkanie (omówienie wyników) – 100 zł
Jeśli jest potrzeba 4 spotkanie – bezpłatne


Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną opracowaną w Centrum Dziecięcym (Kinderzentrum) w Monachium, opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała tę metodę jako modelowy system profilaktyki trzeciorzędowej. Oznacza to, że wczesną diagnostykę zaburzeń rozwojowych powinno się upowszechniać i traktować jako równie istotną jak szczepienia ochronne. Profilaktyka Trzeciorzędowa winna obejmować wszystkie niemowlęta, a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.

Wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka (szczególnie w pierwszych tygodniach życia), a także wczesna interwencja terapeutyczna pozwala na wyrównanie deficytów rozwojowych u dziecka do 1 roku życia aż w 94% (wg badań niemieckich), w 92% (wg badań japońskich) i w 87% (wg badań polskich)

W pierwszym roku życia dziecka Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa zakłada ocenę 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych:
1. Raczkowanie.
2. Siadanie.
3. Chodzenie.
4. Chwytanie.
5. Percepcję.
6. Mówienie.
7. Rozumienie mowy (od 10 miesiąca życia).
8. Umiejętności społeczne.


W drugim i trzecim roku życia dziecka MFDR ocenia 7 funkcji rozwoju:
1. Motorykę dużą.
2. Motorykę małą.
3. Procesy poznawcze.
4. Mówienie.
5. Rozumienie mowy.
6. Umiejętności społeczne.
7. Samodzielność.


Wiedza na temat prawidłowego rozwoju dziecka jest szczególnie cennym narzędziem.
Znajomość poszczególnych stadiów rozwoju wyznacza kierunek rehabilitacji - cel, do którego dążą rodzice pracując razem z terapeutami, jeśli u malucha pojawią się dysfunkcje.

Odpowiednio dobrane zajęcia i ćwiczenia ustala się indywidualnie na spotkaniu z psychologiem / 45 min.
1 zajęcia – 50 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.