BajkoterapiaBajkoterapia to nie jest zwykłe czytanie dzieciom dowolnych książek. Bajkoterapia jest formą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, którego adresatem są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a narzędziem oddziaływania opowiadania, które zostały napisane specjalnie dla potrzeb terapeutycznych i mają za zadanie wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i redukowanie niepożądanych stanów psychicznych.

Warsztaty bajkoterapeutyczne połączone z pracą twórczą / 60 min – 40 zł
Centrum Psychologii Dziecka 2018     Created by AtoM     Design from css3templates.co.uk.